Äänistrategia ja ID

Miltä brändisi kuulostaa?

Annamme brändeille äänellisen identiteetin, jonka avulla brändi ymmärretään oikein ja voidaan tunnistaa. Tämä on äänibrändäyksen kulmakivi, jolla viedään brändin arvot ja luonne kuultavaan muotoon 

Hyödynnämme ääni-identiteettien luomisessa viimeisintä tutkimustietoa ja innovatiivista teknologiaa, jotta voimme tarjota asiakkaillemme todellista arvoa ja konkreettisia tuloksia. Tuemme sinua jokaisessa vaiheessa, varmistaen, että ääni-identiteettisi ei vain vastaa nykypäivän vaatimuksia, vaan asettaa uuden standardin auditiiviselle läsnäololle alallasi.

Annamme brändeille äänellisen identiteetin, jonka avulla brändi ymmärretään oikein ja voidaan tunnistaa.

Hyödynnämme ääni-identiteettien luomisessa viimeisintä tutkimustietoa ja innovatiivista teknologiaa, jotta voimme tarjota asiakkaillemme todellista arvoa ja konkreettisia tuloksia. Varmistamme, että ääni-identiteettisi ei vain vastaa nykypäivän vaatimuksia, vaan asettaa uuden standardin auditiiviselle läsnäololle alallasi.

Mitä saat?

Personoidun äänistrategian antamaan pohjan äänibrändäykselle.

Ainutlaatuisen ääni-identiteetin, joka erottaa brändinne kilpailijoista ja välittää brändinne viestin ja arvot kohderyhmälle.

Äänilogon, jonka avulla brändinne tunnistetaan läpi kaikkien äänikosketuspintojen.

96%

Brändit, jotka käyttävät brändi-identiteetin mukaista musiikkia muistetaan 96% todennäköisemmin verrattuna brändeihin, jotka käyttävät epäsopivaa musiikkia tai ovat käyttämättä musiikkia ollenkaan.

Leicester University (2008)

74%

Selkeän vastauksen antaneista nuorista aikuisista 74% uskoo ymmärtävänsä brändin luonteen paremmin musiikin kautta.

PHMG (2009)

Prosessi

Oikean äänivalinnan tekeminen ei ole vain luovaa ilmaisua – se on strategista päätöksentekoa, jolla voi vaikuttaa suoraan brändinne menestykseen.

Äänistrategian ja ääni-identiteetin luominen ovat ensimmäiset askeleet äänibrändien rakentamisessa. Analysoinnin, tutkimuksen ja äänikonseptoinnin avulla luomme brändillenne äänistrategian, joka muodostaa perustan sille miten ja missä brändinne ääntä ja musiikkia tulisi käyttää tehokkaan äänibrändäyksen saavuttamiseksi.

Brändi- ja kilpailija-analyysi

Kokoamme tietoa brändinne arvoista ja erottuvista piirteistä sekä kartoitamme kilpailijakentän, jotta voimme varmistaa ääni-identiteetin ainutlaatuisuuden.

Iteratiivinen äänikonseptointi

Luomme vaihtoehtoisia äänikonsepteja, joilla brändiänne voisi kuvailla ja valitsemme yhdessä teidän kanssa niistä parhaat jatkokehitystä varten. Äänibrändiasiantuntijoiden, tekoälyn ja tiiminne yhteistyöllä varmistamme, että ääni-identiteetti on täydellisesti linjassa brändin kanssa.

Äänistrategia ja -ohjeisto

Teemme kattavan ohjeiston ääni-identiteetistä ja sen oikeasta soveltamisesta käytäntöön, jotta jokainen brändinne äänen kanssa työskentelevä tietää, miten ja missä ääntä tulisi käyttää.

Brändi- ja kilpailija-analyysi

Kokoamme tietoa brändinne arvoista ja erottuvista piirteistä sekä kartoitamme kilpailijakentän, jotta voimme varmistaa ääni-identiteetin ainutlaatuisuuden.

Iteratiivinen äänikonseptointi

Luomme vaihtoehtoisia äänikonsepteja, joilla brändiänne voisi kuvailla ja valitsemme yhdessä teidän kanssa niistä parhaat jatkokehitystä varten. Äänibrändiasiantuntijoiden, tekoälyn ja tiiminne yhteistyöllä varmistamme, että ääni-identiteetti on täydellisesti linjassa brändin kanssa.

Äänistrategia ja -ohjeisto

Teemme kattavan ohjeiston ääni-identiteetistä ja sen oikeasta soveltamisesta käytäntöön, jotta jokainen brändinne äänen kanssa työskentelevä tietää, miten ja missä ääntä tulisi käyttää.

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

Asiakkaiden kokemuksia